Spomienky na November ´89

Kapela DeART
Privítanie
Príhovor učiteľov
Spevák Juraj Hnilica
Príhovor študentov
Kapela A-sHarp, ESŠ Martin
Príhovor lekárov
Kapela Surprise
Príhovor divadelníkov
Kapela Bendelemtéš, SKD
Modlitba a požehnanie – zástupcovia RKC a ECAV
Cantica Collegium Musicum
Poďakovanie
Hymna Slovenskej republiky
Zapálenie sviečok